Villkor

Välkommen till vulkan-vegas.se (”webbplatsen”). Genom att använda webbplatsen godkänner du att följa dessa användarvillkor och alla tillämpliga lagar och förordningar. Om du inte samtycker till dessa villkor, vänligen lämna webbplatsen.

Användarvillkoren kan komma att ändras och uppdateras när som helst utan förvarning. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för eventuella uppdateringar eller förändringar. Ditt fortsatta användande av webbplatsen efter publicering av ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändrade villkor.

Tillgång till webbplatsen

Vi strävar efter att hålla webbplatsen tillgänglig och fungerande större delen av tiden. Dock kan vi inte garantera att webbplatsen kommer vara tillgänglig utan avbrott eller att det kommer att vara felfritt. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent avbryta webbplatsen av olika anledningar, inklusive underhåll, uppgradering eller tekniska problem.

Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom att webbplatsen inte är tillgänglig eller fungerar korrekt.

  • Du ansvarar själv för all utrustning och programvara som krävs för att använda webbplatsen och för eventuella kostnader som kan uppstå i samband med din användning.

Du får inte använda webbplatsen för något olagligt ändamål eller på något sätt som kan skada webbplatsen eller våra användare.

Intellektuell äganderätt

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp och programvara, är skyddat enligt tillämplig upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, distribuera, reproducera, sälja eller på annat sätt använda innehållet utan vårt skriftliga tillstånd.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen tillhandahålls 'i befintligt skick' utan några som helst garantier, uttryckta eller underförstådda. Vi ger ingen garanti för att webbplatsen kommer att uppfylla dina behov eller vara felfri, säker eller tillförlitlig. Eventuell användning av webbplatsen sker helt på egen risk.

  • Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom att använda webbplatsen, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, bestraffande eller följdskador.

Ändringar i användarvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst utan förvarning. Uppdaterade villkor kommer att publiceras på denna sida och bör granskas regelbundet. Ditt fortsatta användande av webbplatsen efter publicering av ändrade villkor utgör ditt samtycke till sådana ändringar.

Kontakta oss på för eventuella frågor eller kommentarer angående dessa användarvillkor.