Integritetspolicy

På vulkan-vegas.se skyddar vi din integritet och strävar efter att vara transparenta när det kommer till hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi följer tillämpliga dataskyddslagar och normer för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt ger oss när du använder vår webbplats. Det kan inkludera:

 • Namn och kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer.
 • Demografisk information, som din ålder, kön och bostadsort.
 • Information relaterad till användningen av vår webbplats, inklusive inloggningsuppgifter, IP-adress och webbläsartyp.

Dessutom kan vi samla in information genom användning av cookies och liknande tekniker. Denna information hjälper oss att förbättra användarupplevelsen och anpassa vår webbplats efter dina behov.

Hur använder vi din information?

Vi använder den information vi samlar in för att:

 • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
 • Kommunicera med dig och besvara dina förfrågningar.
 • Skicka marknadsföringsmaterial och kampanjerbjudanden som kan vara av intresse för dig.
 • Utföra analyser och forskning för att förstå och förbättra vår webbplats och tjänster.
 • Uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag.

Skydd av dina personuppgifter

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Endast auktoriserad personal har åtkomst till dina uppgifter, och de är bundna av tystnadsplikt.

Vi förvarar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som de samlades in för, eller enligt tillämplig lagstiftning.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 • Kräva rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Radera dina personuppgifter från våra register, bortsett från de fall där vi är skyldiga att behålla dem enligt lag.
 • Återkalla ditt samtycke när som helst, om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke.

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor eller klagomål angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på [e-postadress].

Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella klagomål så snart som möjligt.